Yrkesgrupper

Høy faglig kompetanse gir trygghet.

N.K.S. Fayehagen har de nødvendige yrkesgrupper med høy faglig kompetanse.

Våre yrkesgrupper er:
  • Vernepleiere
  • Førskolelærere
  • Barnevernspedagoger
  • Hjelpepleiere
  • Barne og ungdomsarbeidere
  • Kokk
  • Assistenter
  • Helsefagarbeidere

Gjennom brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid med tjenestemottaker i sentrum for våre handlinger, vil vi gi alle et optimalt tilbud.
logo

Søk