Verdigrunnlag

Trivsel, trygghet og tillit.


  • Avlastningen skal være tilpasset den enkelte
  • Aktiviteter skal være en viktig del av oppholdet
  • N.K.S. Fayehagen skal være en forlengelse av hjemmet
  • Tjenesten skal være kvalitetssikret
  • Vi skal kunne bistå den enkelte familie og andre tjenesteytere med råd og veiledning
  • Vi skal være pådrivere for vår gruppe tjenestemottakere
logo

Søk