Om N.K.S. Fayehagen
En spesialavlastningsbolig for multifunksjonshemmede


N.K.S. Fayehagen på Mølenpris i Bergen er en spesialavlastningsbolig for familier med multifunksjonshemmende barn og unge.

Vi driver en byomfattende tjeneste etter avtale med Bergen kommune.
Vi har 7 sengeplasser fordelt på 21 tjenestemottakere.

Bergen kommune benytter plassene ved Fayehagen. Plassene tildeles etter søknad til de kommune Forvaltningsenhetene.
logo

Søk